ANASAYFA

İstanbul'un güzide mekanlarında tüm alanlardan lisans ve lisansüstü hanım öğrencilere eğitim imkanı.

NİÇİN EDEP?

Zülcenaheyn İslam alimleri yetiştirmeyi hedefleyen EDEP, klasik ve modern ilimleri kapsayan, ilim ve irfanı birleştiren eğitim programları sunar. Temelde 5 yıllık Onur Programı ve lisansüstü öğrencilere yönelik İhtisas Programı'ndan oluşur. Günlük hayat ve medyanın yanında ilmi araştırmalarda kullanabileceğiniz Arapça dil becerilerinin tümünü ileri düzeyde kazandırmayı amaçlar ve Arap ülkelerinde Arapça'yı geliştirme imkânı sağlar. Onur ve İhtisas Programları kapsamında yaz ve kış yoğun programları, kademeli seminerler, alanında uzman hocaların misafir edildiği konferanslar düzenler. Kısacası EDEP, sadece modern akademik eğitimi yeterli görmeyerek Doğu ve Batı ilimlerine vakıf küresel bir alim olmayı hedefleyen her öğrenci için eşsiz bir fırsattır.

BAŞVURU FORMU